Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

ƯU ĐÃI:
- Thanh toán 50% giảm trực tiếp 2%.
- Thanh toán 95% giảm trực tiếp 5%.

STT
ĐỢT
TIẾN ĐỘ
TỶ LỆ THANH TOÁN (%)
THANH TOÁN
1
 Bên Mua thanh toán Tiền Đặt cọc
 50.000.000 đ 
2
Đợt 1
 Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc, Bên Mua thanh toán đợt 01 (đã bao gồm tiền đặt cọc) và ký kết Hợp đồng Mua bán Căn hộ với Bên Bán + nhận Căn hộ.
30%
3
Đợt 2
 Bên mua thanh toán đợt 2 cho Bên bán
15%
30/05/2014
4
Đợt 3
Bên mua thanh toán đợt 3 cho Bên bán
15%
30/07/2014
5
Đợt 4
Bên mua thanh toán đợt 4 cho Bên bán
15%
30/08/2014
6
Đợt 5
Bên mua thanh toán đợt 5 cho Bên bán
10%
30/10/2014
7
Đợt 6
  Bên mua thanh toán đợt 6 cho Bên bán
10%
30/12/2012
5
Đợt 7
 Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Bên Mua nhận được Thông báo hoàn tất hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận sở hữu căn hộ, Bên Mua thanh toán số tiền còn lại theo qui định Công ty.  
5%
TỔNG CỘNG
100%